Informatii utile

Acte necesare pentru cadastru/intabulare

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la Statul Roman, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in doua copii din care una legalizata
 • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat

Acte necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice

 • Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata
 • Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva (in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) – doua copii din care una legalizata
 • Schita anexata actului de proprietate – daca aceasta exista
 • Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) – daca acestea exista
 • Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati.
Percepem avans jumatate din onorariu la demararea lucrarilor, restul il primim la predarea dosarului catre beneficiar.