LEGISLATIE

 

Legea nr. 7 din 1996

a cadastrului si publicitatii imobiliare

Ordinul 39 din 2009

al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordinate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate in domeniul cadastrului geodeziei si cartografiei

Ordinul 107 din 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

Ordinul nr. 700/2014

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Ordinul nr. 1738/2015

privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate