Servicii

Inginerii si tehnicienii din cadrul SC Silvocad SRL realizeaza studii topografice si transpun in teren proiecte pentru amplasamente de constructii civile, industriale, cai de comunicatii, intocmesc planuri cadastrale si elaboreaza documentatii topo-cadastrale conform legislatiei in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 

TOPOGRAFIE

 

 • Planuri de situatie pentru orice fel de obiectiv la scara solicitata, cu gradul de detaliu dorit si pentru toate fazele
 • Ridicari topograficepentru proiecte de infrastructura
 • Masuratori in vederea obtinerii profilelor longitudinal si transversale cu elementele dorite pentru realizarea proiectelor de drumuri
 • Trasarea axelor cladirilor si a cotelor din proiect
 • Trasarea limitelor de proprietate si a retelelor edilitare
 • Verificari ale pozitiei in plan, verticalitatii constructiei si a respectarii planurilor de trasare. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor
 • Masuratori de calcul volumetric sau pentru determinarea adincimii lacurilor si a raurilor
 • Nivelment de mica si mare precizie, Realizarea Retelei Topografice de Constructii

CADASTRU

Personalul autorizat al firmei noastre intocmeste planuri cadastrale si elaboreaza documentatii topo-cadastrale conform HG 834/1991.

 • Intocmirea documentatiilor cadastrale pentru cladiri de birouri, blocuri, complexe rezidentiale, cladiri comerciale
 • Documentatii topografice si cadastrale necesare studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
 • Lucrari de cadastru general si cadastru de specialitate
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor
 • Documentatii pentru iesirea din indiviziune
 • Documentatii pentru obtinerea numarului postal
 • Planuri cadastrale digitale
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate
 • Relevee

Lucrarile topografice si de intabulare sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Important!

Stresul aprobarii dosarului si birocratia sunt reduse la minim.

Silvocad garanteaza confortul clientilor sai prin:

 • Depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • Urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii
 • Ridicarea dosarului avizat si intabulat si transmiterea lui beneficiarului

*Preturile se calculeaza in functie de specificul lucrarii.